SluitentZitemzo na 30 jaar Kinderrechtswinkel
Zo'n verjaardag kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan en daarom blikken we op vrijdag 9 juni terug op 30 jaar werken aan kinderrechten. Het gebeuren gaat door in de Zebrastraat te Gent. Meer info bij nieuws op onze site. Zin om te komen?
Infotheek Nieuws Chat Links Ons aanbod Over het kinderrechtenverdrag Veelgestelde vragen
Kinderrechten
RECHTEN? Wat zijn rechten? Dit is niet zo eenvoudig uit te leggen: Het is iets wat alle mensen hebben, omdat ze mens zijn. Bv. het recht om iets te bezitten. Als iemand dit van je afpakt dan steelt die. Dit kan niet zomaar. Als dit gebeurt dan kan jij iets ondernemen, bijvoorbeeld naar de rechter stappen. Ook kinderen hebben rechten. Deze zijn opgesomd in het Kinderrechtenverdrag.
lees meer...
Belgisch jeugdrecht
Het Belgisch Jeugdrecht omvat alle wetten, decreten en andere regelgeving die van toepassing zijn op minderjarigen.
lees meer...

Geen enkel kind mag alleen opgroeien
Hoorrecht van minderjarigen: 'tZitemzo !
Flyer vertrouwenspersoon
 
Algemeen Nieuws Publicaties Vormingsaanbod Infotheek Faq Links Contact